Ανεξάρτητος υποψήφιος - προεδρικές 2023

Καταθέτοντας συνοπτικά και σαφώς τις θέσεις της υποψηφιότητάς μας, παρέχουμε επίσης την δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μας πει αυτά που θεωρεί σημαντικά και επείγοντα. Πείτε μας τις απόψεις/προτάσεις/εισηγήσεις σας για όσα θέματα επιθυμείτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε στην φωτογραφία της κατηγορίας που επιθυμείτε και ακολούθως συμπληρώνετε ανώνυμα την σχετική φόρμα.

ΑΠΟΨΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ